schilderij Arno Overdevest.jpg

paul berger

Personal. Out of the box. To the point.

 

Counselor & Sparring Partner

Sparring Company opgericht door Paul Berger, fungeert als klankbord en uitvoerend adviseur op het gebied van ondernemingsrecht, vennootschapsrecht, Corporate Governance & Compliance, bedrijfsopvolging en ondernemingsstrategie.

"Door mijn ervaringen in het bedrijfsleven anders dan de meeste advocaten. Ik houd niet van ingewikkelde ‘advocatentaal’, maar probeer vooral duidelijk en to the point te zijn. De cliënt wil gewoon een klip en klaar antwoord op zijn vragen, een adviseur die zijn business begrijpt en met oplossingen komt die praktisch toepasbaar zijn en niet louter theoretisch gelden. Heldere contracten, duidelijke waarschuwingen voor valkuilen en goed anticiperen op toekomstige ontwikkelingen kunnen veel conflicten voorkomen.

Creativiteit is een groot goed, maar ook humor, zelfkennis en het vermogen om te relativeren zijn belangrijke eigenschappen voor een adviseur van succesvolle ondernemers, die altijd sterke persoonlijkheden zijn.”

Paul Berger

☎ email & phone

paulberger@sparringcompany.com
T: +31 (0)76 565 50 06
M: +31 (0)6 52 61 56 01

Areas of Expertise


vennootschapsrecht

De materie betreffende de interne organisatie van vennootschappen is gesneden koek. De dynamiek  en het samenspel van bestuurders en commissarissen, ondernemingsraad en aandeelhouders, bedrijfsfinanciering en bedrijfsethiek zijn thema's gevoel voor verhoudingen vergt. Die verhoudingen hebben een formele, theoretische kant, maar niet minder belangrijk is het gevoel voor de bedrijfscultuur, voor individuele karakters, reputaties en ambities. 


senior counseling

Young at heart, maar onmiskenbaar ook met grey hair... De kunst is de kennis en ervaring van de senioriteit met gezag aan te wenden, maar niet conservatief of gedateerd te zijn. Hoeveel clienten hebben mij de afgelopen jaren toevertrouwd dat mijn ervaring en inzicht en mijn way of doing uitermate waardevol en effectief zijn. 


bedrijfsopvolging

Het overdragen van de onderneming naar de next generation is een bijzonder proces waarbij generatieverschillen, de familieband, verwachtingen en teleurstellingen eerder regel dan uitzondering zijn. Een evenwichtige regisseur die het vertrouwen van de betrokkenen weet te winnen, die bedachtzaamheid aan voortgang weet te paren, kan veel betekenen in een bedrijfopvolgingstraject.


corporate governance

Goed ondernemingsbestuur, het is een evenwichtskunst. Het ambitieniveau van de onderneming moet realistisch zijn. De rollen van bestuurders en commissarissen, medezeggenschap en gerechtvaardigde aandeelhoudersbelangen.... dat schuurt en kan botsen, en is part of the gameHoe dat spel gespeeld moet worden en daarbij spiegels voorhouden, kritisch doorvragen en eerlijke zelfevaluatie bevorderen; in sommige gevallen gaat dat vanzelf en soms is het behulpzaam een doorgewinterde counselor aan boord te hebben.


ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht ziet op de (contractuele) relaties die de onderneming met de buitenwereld onderhoudt: commercieele contracten, conflicten, zijn aan de orde van de dag. Gebrek aan succes is een bron voor problemen, maar ook groot succes is vaak een bron van problemen of uitdagingen. Het scherp onderhandelen vergt dat een heel duidelijk begrip bestaat van de eigen positie, van rechten en plichten, van restricties en verdere expansie. 


corporate compliance

Ga naar: Transparco.nl

Met Transparco als uw strategische partner heeft u een gespecialiseerde dienstverlener die u helpt met deskundig advies en praktische oplossingen op het gebied van compliancy, klokkenluidersregelingen en gedragscodes. Zodat uw bedrijf risico’s beheerst en kwesties effectief kan aanpakken voordat het problemen worden.

 

 
 
Suaviter in modo,
fortiter in re
— Gentle in manner, resolute in execution
 
 

 
 

Get in touch.

Mail of bel gerust voor een vrijblijvend gesprek om te zien hoe Sparring Company jou kan adviseren.

Name *
Name