schilderij Arno Overdevest.jpg

paul berger

Personal. Out of the box. To the point.

 

Counselor & Sparring Partner

Sparring Company B.V.,opgericht door Paul Berger, fungeert als klankbord en uitvoerend adviseur op het gebied van ondernemingsrecht, vennootschapsrecht, Corporate Governance,  Compliance, bedrijfsopvolging en ondernemingsstrategie.

"Door mijn operationele ervaringen in het bedrijfsleven benader ik zaken net anders dan de meeste advocaten. Ik houd niet van ingewikkelde ‘advocatentaal’, maar probeer vooral duidelijk en to the point te zijn. De cliënt wil gewoon een klip en klaar antwoord op zijn vragen, een adviseur die zijn business begrijpt en met oplossingen komt die praktisch toepasbaar zijn en niet louter theoretisch gelden. Heldere contracten, duidelijke waarschuwingen voor valkuilen en goed anticiperen op toekomstige ontwikkelingen kunnen veel conflicten voorkomen.

Een gedegen kennis van de betreffende rechtsgebieden en een sterk analytisch vermogen vormen de basis, maar daarnaast is creativiteit een groot goed. Maar ook humor, zelfkennis en het vermogen om te relativeren zijn belangrijke eigenschappen voor een adviseur van succesvolle ondernemers. Ondernemers die altijd sterke persoonlijkheden zijn.

Paul Berger

☎ email & phone

paulberger@sparringcompany.com
T: +31 (0)76 565 50 06
M: +31 (0)6 52 61 56 01

Areas of Expertise


vennootschapsrecht

De materie betreffende de interne organisatie van vennootschappen is voor Sparring Company gesneden koek. De dynamiek en het samenspel van bestuurders, commissarissen, ondernemingsraad en aandeelhouders vergen kennis van "Boek 2", maar ook gevoel voor verhoudingen en praktische ervaring met dat samenspel.

Ambitie kan een enorme kracht zijn, maar kan er ook toe leiden dat het bedrijfsbelang ondergeschikt wordt gemaakt aan individuele belangen. Sparring Company kan een constructieve rol spelen bij het handhaven van een goede balans en een constructief samenspel.

 


senior counseling

Young at heart, maar onmiskenbaar ook met grey hair... De kunst is de kennis en ervaring van de senioriteit met gezag aan te wenden, maar niet conservatief of gedateerd te zijn. Veel clienten hebben mij de afgelopen jaren toevertrouwd dat mijn ervaring en inzicht en mijn way of doing voor hen zeer waardevol en effectief was. Sparring Company pretendeert ook jonge ondernemers goed te kunnen helpen zonder paternalistisch te zijn.


bedrijfsopvolging

Het overdragen van de onderneming naar de next generation is een bijzonder proces waarbij generatieverschillen, de delicate familieband, verwachtingen en teleurstellingen aan de orde zijn. Wrijving is eerder regel dan uitzondering. Een evenwichtige regisseur die het vertrouwen van de betrokkenen weet te winnen, die bedachtzaamheid aan voortgang weet te paren, kan veel betekenen in een bedrijfsopvolgings-traject.


corporate governance

Goed ondernemingsbestuur, het is een evenwichtskunst. Het ambitieniveau van de onderneming moet hoog maar realistisch zijn. De rollen van bestuurders en commissarissen, medezeggenschap en gerechtvaardigde aandeelhoudersbelangen.... dat schuurt en kan botsen, en is part of the game. Hoe dat spel gespeeld moet worden en daarbij spiegels voorhouden, kritisch doorvragen en eerlijke zelfevaluatie bevorderen; in sommige gevallen gaat dat vanzelf en soms is het behulpzaam een doorgewinterde counselor aan boord te hebben.

Ook bij bedrijfsfinanciering en bedrijfsethiek is gevoel voor verhoudingen aan de orde. Die verhoudingen hebben een formele, theoretische kant, maar niet minder belangrijk is het gevoel voor de bedrijfscultuur en voor individuele karakters.

 


ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht ziet op de (contractuele) relaties die de onderneming met de buitenwereld onderhoudt: commerciële contracten, conflicten en turbulenties  zijn aan de orde van de dag. Gebrek aan succes is een probleem, maar ook groot succes brengt vaak problemen of uitdagingen met zich mee. 

Het scherp onderhandelen vergt dat een duidelijk begrip bestaat van de eigen positie, van rechten en plichten, van restricties en expansiemogelijkheden. 


corporate compliance

Ga naar: Transparco.nl

Met Transparco als uw strategische partner heeft u een gespecialiseerde dienstverlener aan boord die u helpt met deskundig advies en praktische oplossingen op het gebied van compliancy, klokkenluidersregelingen en gedragscodes. het oogmerk is dat uw bedrijf risico’s beheerst en kwesties effectief kan aanpakken voordat het problemen worden.

 

 
 
Suaviter in modo,
fortiter in re
— Gentle in manner, resolute in execution
 
 

 
 

Get in touch.

Mail of bel gerust voor een vrijblijvend gesprek om te zien hoe Sparring Company jou kan adviseren.

Name *
Name